Inwoners ondersteunen met een EnergyWebinar

Als gemeente heeft u de opdracht om zorg te dragen voor een inclusieve Energietransitie. Niet alleen dient de energietransitie betaalbaar te zijn voor iedereen, ook wilt u uw inwoners betrekken bij de plannen van de gemeente.

Wij denken dat we u met de methode EnergyParty – EnergyWebinar kunnen helpen.

  • Deelnemers vergelijken het eigen energieverbruik met dat van buurtgenoten. Zo kan men zien welke veranderingen en aanpassingen op het gebied van energie besparen en zelf energie opwekken de buren al hebben toegepast – en bekijken of deze in het eigen huishouden zijn toe te passen.
  • Buurtbewoners gaan in dialoog met elkaar. Uit onderzoek blijkt dat personen vaker een duurzame keuze maken als de achtergrond van economische aard is, en anderen dit ook doen:  ‘als de buren minder energie verbruiken en geld besparen, kan ik dat vast ook’.
  • Gespreksleiders worden voorzien van training, materiaal en begeleiding. Zij worden opgeleid in de dialoogmethode, zodat er geen grote klimaatdebatten ontstaan op de avonden. Ze zijn op de hoogte van energiebesparend gedrag en kleine en grote maatregelen. Daarnaast kunnen ze inwoners verwijzen naar de ondersteuningsmogelijkheden die hen geboden worden, zoals energiebespaarleningen, landelijke subsidie’s, maar ook uw gemeentelijke subsidie of gemeentelijke ondersteuning bij gemeenschappelijke inkooptrajecten.
  • Tevens kunt u als gemeente de lokale gespreksleider vragen tijdens de EnergyParty iets te vertellen over de rol van de gemeente in de landelijke energietransitie. Uw gespreksleiders kunnen feedback aan de gemeente geven: welke onderwerpen spelen er bij inwoners en waar lopen inwoners bij hun persoonlijke verandertraject tegenaan?
  • Omdat het besproken en ingezetten verandertraject van inwoners achter de voordeur zal bijdragen tot meer begrip, samenwerking en draagvlak aan de straatkant van diezelfde deur.

Graag lichten we in een gesprek verder toe hoe de implementatie mogelijk is in uw gemeente.

 

EnergyParty
10 slimme tips EnergyWebinar EnergyParty
EnergyParty locatie Den Haag Ede Leidschendam-Voorburg

Drempels verlagen

We merken dat veel mensen graag hun energierekening willen verlagen maar als ze maatregelen willen nemen om het huis energiezuiniger te maken lopen ze tegen drempels aan. Er zijn veel aanbieders op de markt, mensen weten niet waar te beginnen en ze krijgen tegenstrijdige informatie.

Kennis delen met je buren helpt om stappen te zetten.