Als gemeente heeft u de opdracht om zorg te dragen voor een inclusieve Energietransitie. Niet alleen moet de energietransitie betaalbaar zijn voor iedereen, ook moet u uw inwoners betrekken bij de plannen van de gemeente.

Wij denken dat we u met de methode EnergyParty kunnen helpen.

  • Omdat het eigen energieverbruik het uitgangspunt is. Door energierekeningen te vergelijken kan men zien welke veranderingen in huis werken en welke niet. 
  • Omdat buurtbewoners in dialoog elkaar inspireren en activeren tot het nemen van maatregelen voor de verduurzaming van hun woning, en dit kan ook leiden tot aansluiting of opstarten van duurzame initiatieven in de wijk. Hierbij gaat het zowel over energiebesparing als het zelf opwekken van duurzame energie.
  • Omdat het besproken en ingezetten verandertraject van inwoners achter de voordeur zal bijdragen tot meer begrip, samenwerking en draagvlak aan de straatkant van diezelfde deur.

Graag lichten we in een gesprek verder toe hoe de implementatie mogelijk is in uw gemeente. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u weten hoe we dit nu doen met EnergyParty in andere gemeentes?

Kijk dan naar ons voorbeeld in Den Haag

Kijk ook wat we doen in Wassenaar