Privacybeleid EnergyParty

Omdat de coöperatie 070Energiek U.A. (tevens handelend onder de naam EnergyPartyNL, EnergyParty en EnergyWinner)  zorgvuldig om wil gaan met uw gegevens voeren wij een strikt privacybeleid. Hieronder kunt u lezen hoe wij te werk gaan in de behandeling van uw gegevens.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2019.

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Gegevensverwerking naar aanleiding van deelname of aanmelding voor een EnergyParty
 3. Delen van gegevens
 4. Gegevens wijzigen
 5. Bewaartijd van persoonlijke gegevens
 6. Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
 7. Cookies
 8. Beveiliging

 

 1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van onze relaties en deelnemers aan onze EnergyParty en data verkregen vanuit bezoek van onze website. EnergyPartyNL is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Als relatie van onze coöperatie of als deelnemer van onze EnergyParty accepteert u dit privacybeleid en geeft u toestemming aan EnergyPartyNL om uw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren en de doelen die hieronder beschreven staan.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op www.EnergyParty.nl/privacykunt u altijd de laatste versie van ons privacybeleid bekijken. Indien u nog vragen heeft over het privacybeleid kunt u een email sturen naar info@EnergyParty.nl.

 

 1. Gegevensverwerking naar aanleiding van deelname aan of aanmelding voor een EnergyParty

EnergyPartyNL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens wanneer u een Energyparty bezoekt.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres)

Voorts worden de volgende andere gegevens van u verzameld en verwerkt:

 • Aantal bewoners
 • Het verbruik van gas, water en elektriciteit
 • Inhoud (m3) van uw woning
 • De meest interessante duurzame maatregelen voor uw woning (zoals bijvoorbeeld vloerisolatie of dubbelglas)
 • Maatregelen waarmee u aan de slag witl gaan
 • Datum en locatie van uw bezoek aan een EnergyParty
 • Aan welke informatie u nog behoefte heeft
 • Of u toestemming geeft om in een app groep op de hoogte gehouden te worden
 • En of u interesse heeft in een EnergyParty nieuwsbrief

Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld en verwerkt om het EnergyParty proces te kunnen doorlopen en u in staat te stellen de gegevens met de andere deelnemers van de EnergyParty te vergelijken. U kunt op basis van deze gegevens ook door ons worden benaderd voor onderzoek ter verbetering van de EnergyParty.

Indien u heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie of samen aan de slag te willen met bepaarde maatrgelen dan kunnen de contactgegevens ook worden gebruikt voor het aanbieden en leveren van producten en diensten (zie ook:  4. Delen van gegevens).

Alle gegevens worden in een beveiligde online cloud systeem opgeslagen die door een derde partij wordt beheerd. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met deze partij die namens ons persoonsgegevens verwerkt.

 1. Delen van gegevens

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens slechts met derden delen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven via een beveiligde internetverbinding.

Naar aanleiding van de EnergyParty kunt u aangeven dat u prijs stelt op informatie van leveranciers met wie wij overeenkomsten hebben gesloten. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven zenden wij de volgende informatie door aan de leverancier:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
 • product of dienst waar iemand interesse in heeft (alleen de maatregel die de betreffende leverancier kan leveren)

U kunt ten alle tijde bij ons opvragen naar welke leverancier uw gegevens zijn doorgestuurd. Neem hiervoor contact op via info@EnergyParty.nl.

Voorts zullen persoonsgegevens indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven worden gebruikt om onze opdrachtgevers (gemeente en overheden) inzicht te geven in de resultaten van de EnergyParty.

 

 1. Gegevens inzien of wijzigen

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen. Neem hiervoor contact op via info@EnergyParty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 1. Bewaartijd van persoonlijke gegevens

 Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Abonneren en afmelden van e-mailnieuwsbrieven

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij zullen u dan digitaal informeren over specifieke duurzame producten en diensten op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Als u op een gegeven ogenblik de e-mails of de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zichzelf altijd afmelden. Volg daarvoor de instructies in de e-mail.

 1. Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

 1. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@EnergyParty.nl.