Trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden

De EnergyParty training voor gespreksleiders wordt georganiseerd door EnergyPartyNL gevestigd en kantoorhoudende te Buitenom 19a, 2512 XA te Den Haag

 

De Deelnemer heeft zich ingeschreven voor de “training gespreksleide EnergyParty’s” . Bij inschrijving gaat Deelnemer akoord met de volgende voorwaarden:

 • EnergyPartyNL houdt in het kader van haar bedrijfsvoering EnergyParty’s en heeft om die reden behoefte heeft aan externe dienstverlening;
 • Deze dienstverlening wordt geleverd door mensen die getrand zijn als gespreksleider;
 • EnergyPArtyNL heeft Deelnemer uitgenodigd voor een training om ten behoeve van de EnergyParty’s aan een selectie en trainingstraject deel te nemen aan de training “gespreksleider EnergyParty’s”;
 • EnergyPartyNL en Deelnemer zullen ten behoeve van het trainings- en selectietraject elkaar informatie verstrekken;
 • EnergyPartyNL en Deelnemer zijn zich ervan bewust zijn dat met deze informatie zorgvuldig dient te worden omgegaan;
 • Informatie wordt verstrekt als lesmateriaal door middel van:
  • schriftelijk in prints, handleidingen en andere middelen;
  • door (visuele en mondelinge presentatie);
  • via digitale documenten (via email of met toegang tot een online drive);
 • Van het door EnergyPartyNL verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van EnergyPartyNL mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of anderszins;
 • Het is niet toegestaan het lesmateriaal schriftelijk, mondeling of digitaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Bij goed gevolg wordt de trianing afgerond met het uitreiken van een certificaat. Het is niet toegestaan EnergyParty’s te begeleiden zonder certificaat.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 12 november 2019