EnergyParty Wassenaar

In de eerste helft van 2019 heeft inwonersinitiatief Duurzaam Wassenaar de methode EnergyParty naar Wassenaar gehaald. Er is gestart met een pilot van 4 Energyparty’s in vier verschillende wijken, waarbij de gespreksleiders uit Den Haag kwamen. De financiering van deze pilot was in handen van Fonds1818 en Gemeente Wassenaar.

Resultaten

Er hebben zich 45 mensen aangemeld voor de EnergyParty’s in Wassenaar en 36 mensen hebben uiteindelijk deelgenomen. In juni 2019 is een vragenlijst naar alle deelnemers gestuurd en op basis hiervan heeft Duurzaam Wassenaar een eindrapport van deze pilot geschreven. Reacties van deelnemers uit de vragenlijst:

“verbinding onder de inwoners, inleven en hulp van de begeleiding, tijd en aandacht voor elkaar. Handige tips, afgestemd op de groep”

“een super leerzame en gezellige avond”

“heel goed initiatief!” 

Eindrapport Pilot

Belangrijkste conclusie uit het eindrapport is dat de EnergyParty als methode geslaagd is en toepasbaar in Wassenaar. 90% van de respondenten zegt de EnergyParty als methode aan te raden aan buren en vrienden. En 55% van de deelnemers geeft aan na de EnergyParty actie te hebben genomen (grote en kleine maatregelen). Maar liefst 36% overweegt nog maatregelen. Als bewustwordings- en activeringsmethode zou EnergyParty een vaste plek moeten krijgen binnen activiteiten die de energietransitie in Wassenaar moeten versnellen. Duurzaam Wassenaar zou de Gemeente dan ook adviseren om EnergyParty’s te blijven aanbieden samen met andere belanghebbenden aan de inwoners van het dorp. 

Wil je ook aan de slag met verduurzaming in Wassenaar? Meld je dan bij Duurzaam Wassenaar

[maxbutton id=”10″ ]

[maxbutton id=”22″ ]