De Energyparty is ontwikkeld in Den Haag door bewoners die de energietransitie willen versnellen. De Gemeente Den Haag stond daarmee aan de wieg van de EnergyParty: zij gaf deze inwoners een kans met een budget uit de pot voor burgerinitiatieven.

Inmiddels zijn we 4 jaar en meer dan 220 EnergyParty’s verder en zijn we toe aan de volgende stap: in samenwerking met de Gemeente Den Haag gaan we gespreksleiders opleiden en ondersteunen en de methode overdragen.

De gespreksleiders zijn veelal inwoners die zich reeds aan een buurtinitiatief of coöperatie hebben verbonden. In de Bomen- en Bloemenbuurt, Mariahoeve, Moerwijk, Molenwijk, het Regentessekwartier, Ypenburgen het Zeeheldenkwartier staan op het moment zeven buurtgenoten klaar die getraind zijn als gespreksleider EnergyParty. Zeven personen die hun buren graag helpen met energie besparen.

Even voorstellen…

  • Kitty uit het Zeeheldenkwartier
  • Amber voor Molenwijk en Moerwijk
  • Lars voor de Bomen en Bloemenbuurt
  • Aytekin voor Molenwijk
  • Elly voor Mariahoeve
  • Harrie voor Ypenburg
  • Liam voor Regentessekwartier en Molenwijk


Ik ben Kitty Hinkenkemper, woonachtig in het Zeeheldenkwartier en sinds 2012 betrokken bij DHiT-Den Haag in Transitie.  DHiT is een platform voor verbinding, innovatie en participatie voor duurzame wijk- en buurtinitiatieven. Ik ben hierdoor werkzaam in Moerwijk, het Regentessekwartier en het Zeeheldenkwartier. Ik vind het een uitdaging om steeds bewuster te worden van wat we samen kunnen bereiken om de stad leuker, leefbaarder en duurzamer te maken. Ik werk aan educatie over buurt-composteren (wormenhotels in de buurt en op scholen). Daarnaast geef ik les over wilde eetbare planten. En nu begeleid ik ook Energy Party’s! Ik vind het mooi om mensen bij elkaar te brengen zodat we van elkaar kunnen leren hoe we het thuis nog beter kunnen doen qua duurzaamheid. Goed voor het klimaat buiten, binnen en in je portemonnee. Dat is pas gaaf! 

Ik ben Amber van der Lans, ik werk voor Duurzaam Den Haag en woon in het Zeeheldenkwartier. Ik ben al jaren enthousiast bezig met verduurzaming en andere mensen helpen met verduurzamen. Via mijn werk en ook als vrijwilliger door het organiseren van Repair Cafés bij Stichting Repair Café Den Haag en o.a. kledingruilfeestjes bij Stichting Zus`teen. En nu kan ik mensen ook helpen door een EnergyParty te begeleiden! 

Ik ben Lars Nanniga. Ik woon in de Bomenbuurt. Ik ben betrokken bij de werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt (BLOB) om samen met de bewoners de buurt energiezuiniger te maken en klaar te maken voor de overgang naar duurzame energie. Wij hebben ons oude huis energiezuinig gemaakt en ik kan anderen daarover vertellen. Ik wil graag EnergyParty’s organiseren om mensen te helpen met besparen en (bijvoorbeeld in VVE’s) te activeren om besparingsprojecten samen te beginnen. Wil je als gastheer of gastvrouw een energyparty organiseren in de Bomen- of Bloemenbuurt stuur dan een mail naar Energypartylars@gmail.com

Ik ben Aytekin Kurnaz. Ik woon in de Molenwijk en zit al meer dan 1 jaar in het buurtteam van Duurzaam Den Haag in Molenwijk. Wij zijn een enthousiaste groep die zich inzet voor een groene schone en duurzame wijk. Ik heb jaren bij energieleveranciers gewerkt en heb nu een eigen energieadviesbureau. Ik kan heel veel tips geven aan de mensen om energie te besparen. Door middel van EnergyParty’s wil ik graag mensen in mijn buurt met elkaar verbinden. Zo leren we elkaar kennen. Mensen helpen geeft mij energie! Wil jij een EnergyParty organiseren bij je thuis? Mail of bel me dan op 06 16 195 877 of info@finbalans.nl.

Elly Rijnierse 

Mijn naam is Elly Rijnierse. In 2015 ben ik met mijn man in Mariahoeve komen wonen. We hebben daar ons huis kunnen bouwen op een zelfbouwkavel. Maar wat is er veel veranderd in 4 jaar! Het huis was net opgeleverd toen we erachter kwamen dat Mariahoeve een focuswijk van de Gemeente Den Haag is voor de energietransitie. Ik werd uitgenodigd om mee te doen in de koplopersgroep voor de energietransitie in de wijk. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de hele wijk. De Energyparty is een hele leuke manier om in de buurt samen na te denken over de energietransitie en te beginnen met energiebesparing. Zelf kan ik veel leren van mijn buren! 

Ik ben Harrie Theuws en woon in Ypenburg. Samen met alle leden van de Stichting Herwinbare Warmte Ypenburg (HWY) hebben wij als doelstelling het warmtenet (stadsnet) in Ypenburg in 2025 CO2 neutraal te laten werken. Zonder hogere kosten voor de bewoners. Tevens hopen wij in 2025 op een energiebesparing van 10% ten opzichte van 2018. Ik heb samen met mijn vrouw ons huis al een stuk zuiniger gemaakt. Je kunt ons huis zien op KijkDuurzaam.nl. Ik wil ook graag andere bewoners van Ypenburg helpen energie te besparen en dat middels EnergyParty’s. Samen activiteiten oppakken is duurzaam, efficiënt én gezellig.

Liam Rozing

Ik ben Liam Rozing en ik woon in het Valkenboskwartier. Tot voor kort woonde ik in Molenwijk (Laak) waar ik nog steeds actief ben in het buurtteam van Duurzaam Den Haag. Ik studeer Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Hier houd ik me bezig met de verduurzaming van de stad. Door Energyparty’s te begeleiden kan ik mensen helpen om bewust om te gaan met energie. Wilt u voor uw buurtgenoten een Energyparty hosten, en woont u in het Valkenboskwartier of Molenwijk? Ik kom graag bij u langs!


Deze mensen kunnen bij jou- of de buurman- thuis langs komen en met een groepje van 6 tot 8 mensen ontdek iedereen hoe hij of zij het energieverbruik omlaag kan krijgen. Samen weet je namelijk meer dan in je eentje. Iedereen gaat naar huis met een hoofd vol persoonlijke bespaarmogelijkheden en de kans om met buren actie te ondernemen. Meer weten? Wil je een EnergyParty in je buurt? Neem contact op met info@energyparty.nl